Các thời kỳ hiệu trưởng nhà trường – Trường THPT Nguyễn Trãi

Các thời kỳ hiệu trưởng nhà trường

Trường THPT Nguyễn Trãi, được xây dựng từ năm 1965, ban đầu trường mang tên cấp III Nam Thư Trì. Nhà trường trải qua hơn 50 năm phát triển. Với về dày thành tích nhà trường đã đạt được không thể không nhắc tới các thầy hiệu trưởng. Các thầy đã lãnh đạo nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao, xây dựng trường THPT Nguyễn Trãi trờ thành địa chỉ tin cậy của người dân địa phương, các bậc phụ huynh, các thế hệ học sinh. Từ năm 1965 tới nay, nhà trường đã có 4 thầy hiệu trưởng, mỗi thầy đề có những đóng góp to lớn vào trang sử vẻ vang của nhà trường.

1. Thầy Phí Văn Huề

PHI VAN HUE

2. Thầy Nguyễn Tác Chàng

NGUYEN TAC CHANG

3. Thầy Nguyễn Văn Hiển – Nhà giáo ưu tú

NGUYEN VAN HIEN

4. Thầy Phạm Xuân Lan – hiện nay

PHAM XUAN LAN