Chi bộ Đảng – Trang 2 – Trường THPT Nguyễn Trãi
Danh mục CHI BỘ ĐẢNG:

Họp chi bộ định kỳ tháng 5-2014

Chiều ngày 21 tháng 5 năm 2014, Chi bộ trường THPT Nguyễn Trãi họp chi bộ định kỳ.Phần 1: Tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng Lưu Thị Phượng – giáo viên Ngữ Văn, chuyển đảng chính thức cho 2 đồng chí đảng viên dự bị: đ/c Vũ Thị Ngoan –Đọc thêm