Tin nhà trường – Trang 2 – Trường THPT Nguyễn Trãi
Danh mục TIN NHÀ TRƯỜNG:

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI TỔ CHỨC LỄ TUYÊN DƯƠNG, KHEN THƯỞNG

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI TỔ CHỨC LỄ TUYÊN DƯƠNG, KHEN THƯỞNG CON CBGV-CNV CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG HỌC TẬP NĂM HỌC 2016-2017. Chiều ngày 12/8/2017, trường THPT Nguyễn Trãi đã long trọng tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng cho con của CBGV, CNV nhà trường đạt thành tích cao trong năm học 2016Đọc thêm

Thông báo

Trường THPT Nguyễn Trãi thông báo. Thời khóa biểu chính khóa có sự thay đổi, Thày(Cô) và các em học sinh chép lại và thực hiện từ ngày 14/8/2017 tải về: Thời khóa biểu giáo viên Thời khóa biểu học sinh BGH