Thông báo chung – Trường THPT Nguyễn Trãi
Danh mục THÔNG BÁO CHUNG:

Những thông báo mới nhất, quan trọng của nhà trường THTP Nguyễn Trãi về các hoạt động của các tổ chức trong nhà trường như Chi bộ, Hội đồng giáo dục, hoạt động chuyên môn, Tổ chức đoàn thể

Thông báo về việc học ANQP 2018 – 2019

Ngày 28 tháng 08 năm 2018, Trường THPT Nguyễn Trãi tổ chức cho thầy cô giáo và các em học sinh cả ba khối học về quốc phòng an ninh. Trong lúc tình hình trong nước và tình hình biển đông có nhiều diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch thì đâyĐọc thêm