Giáo dục KNS – Trang 2 – Trường THPT Nguyễn Trãi
Danh mục GIÁO DỤC KNS:

Hoạt động ngoại khóa: Đường tới thành công

Trường THPT Nguyễn Trãi đã có bề dày truyền thống 50 năm dạy và học, đường lối giáo dục toàn diện cho học sinh về đức, trí, thể, mỹ. Nhà trường quan tâm và phát triển cho học sinh ở các mặt khác nhau. Một trong số đó là giáo dục kỹ năng sống choĐọc thêm

Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh lớp 12 năm học 2013 – 2014

Tư vấn hương nghiệp, chọn ngành, chọn trường là một trong những hoạt động thường niên của nhà trường trong nhiều năm qua và sự hiệu quả của chủ trương này của nhà trường đó là kết quả thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hàng năm tăng lên đáng kể. Năm học 2012 –Đọc thêm