Tin học – Trang 2 – Trường THPT Nguyễn Trãi
Danh mục TIN HỌC:

Những kiến thức tin học cơ bản như Excel, Word, PowerPoint, HTML, xây dựng Web

Lập trình hàm(Kỳ 1)

Thế nào là “lập trình Hàm”?. Chắc chắn rằng bạn không biết được ngay từ xa xưa cha ông ta đã biết vận dụng điều này để xử lý công việc. Một minh chứng cụ thể đó là: “Câu chuyện bó đũa”. Bẻ từng chiếc một thay vì cả bó đũa. Tại sao lại nói vậy!.Đọc thêm