Chương trình tư vấn hướng nghiệp nghề 2016-2017 – Trường THPT Nguyễn Trãi

Chương trình tư vấn hướng nghiệp nghề 2016-2017

Trường THPT Nguyễn Trãi tổ chức chương trình tư vấn và hướng nghiêp nghề cho các em học sinh khối 12 có thêm kiến thức, kỹ năng trong viêc chọn nghề, chọn trường phù hợp  với năng lực, hoàn cảnh và yêu cầu của xã hội.

Trường THPT Nguyễn Trãi phối hợp với học viện CEO VN; Diễn giả, chuyên gia tư vấn doanh nghiệp; Tổng giám đốc của CEO Ngô Minh Tuấn tổ chức chương trình tư vấn hướng nghiệp nghề cho học sinh khối 12 để chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng cho học sinh khối 12.

Thời gian: Sáng ngày 8-3-2017

Địa điểm: Hội trường(Trường THPT Hùng Vương)

Sau đây là một số hinh ảnh.