Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM lần thứ 53 – Trường THPT Nguyễn Trãi – Trường THPT Nguyễn Trãi

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM lần thứ 53 – Trường THPT Nguyễn Trãi

Được sự nhất trí của BCU, BGH trường THPT Nguyễn Trãi, ngày 1/9/2017 Đoàn trường trân trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM lần thứ 53 – nhiệm kỳ 2017-2018.

Tuổi trẻ nhà trường được đón tiếp các quý vị đại biểu, BTV huyện đoàn VŨ Thư, BGĐ trung tâm văn hóa huyện Vũ Thư, Đoàn các trường THP – TTGDTX huyện Vũ Thư, Đoàn thị trấn Vũ Thư, các thầy cô trong BCU, BGH, lạnh đạo nhà trường, 42 thầy cô là GVCN các chi đoàn, thường trực Hội cha mẹ học sinh nhà trường và gần 300 đoàn viên là đại biểu về dự.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử BCH Đoàn trường K53 gồm 13 đ/c trong đó có 7 đ/c trong chi đoàn giáo viên.

Đ/c: Dương Thị Lanh giữ chức vụ Bí Thư Đoàn trường.

Sau đây là một số hình ảnh.