Excel cơ bản – Bài tập xếp học lực bằng hàm IF – Trường THPT Nguyễn Trãi
Thông báo khẩn
Thông báo
Thông báo danh sách lớp 11, 12 năm học 2018 – 2019
20 năm ngày gặp lại
Thông báo điểm chuẩn tuyển sinh vào 10 THPT năm 2018-2019
LỊCH THI THỬ THPTQG LẦN 3 NĂM HỌC 2017-2018
Lễ kỷ niệm 87 năm ngày thành lập đoàn TNCSHCM
Thao giảng chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8-3-2018
Tư vấn hướng nghiệp nghề cho học sinh năm 2018
Nhộn nhịp đón xuân mậu tuất 2018

Excel cơ bản – Bài tập xếp học lực bằng hàm IF

Như đã nêu trong bài trước  chúng ta đã tìm hiểu về hàm IF, trong phạm vi bài này chúng ta cùng sử dụng hàm if và hàm round để giải quyết bài toán:

Bài tập Excel cơ bản

Trong ý 1 các bạn trình bày như hình vẽ.

Ý 2: Tính điểm trung bình dựa vào công thức đã cho. Tại ô K5 ta nhập như sau: =ROUND((E5+F5+G5+(H5+I5)*2+J5*3)/10,1)

Sau đó các bạn sử dụng lệnh Copy-Paste cho các ô còn lại trong cột ĐIỂM TBM.

Y 3: Xếp loại học lực:

Xem lại Cấu trúc hàm If: = IF(Biểu thức logic, Giá trị trả về khi biểu thức logic đúng, Giá trị trả về khi biểu thức logic sai)

Trước khi làm chúng ta cùng phân tích để có hướng giải quyết các bài toán tương tự:

Bài toán xếp loại học lực có 5 nhánh: Giỏi, Khá, Trung Bình, Yếu, Kém mà hàm If chỉ xét được bài toán có 2 nhánh: Đúng/Sai. Vậy phải làm thế nào?

Các bạn không phải quá lo lắng, vì chúng ta có thể biến hình từ 5 nhánh về 2 nhánh như sau:

1. Nếu TBM>=8 thì đạt loại Giỏi ngược lại thì các trường hợp còn lại (Khá, Trung Bình, Yếu, Kém)

2. Nếu TBM>=6.5 thì đạt loại Khá ngược lại thì các trường hợp còn lại (Trung Bình, Yếu, Kém).

các trường hợp còn lại ta cũng xét tương tự.

Mục 2 ở trên chính là các trường hợp còn lại của mục 1.

Và cuối cùng chúng ta có hàm như sau:

Tại ô L5 ta nhập: =IF(K5>=8,”Giỏi”,IF(K5>=6.5,”Khá”,IF(K5>=5,”Tr.Bình”,IF(K5>=3.5;”Yếu”,”Kém”))))

Tóm lại: Chúng ta kết hợp các hàm IF với nhau, các đối số của hàm if có thể là một hàm If khác (If lồng nhau), ví dụ:

=IF(Điều_Kiện,IF(Điều_Kiện_1,Giá_trị_đúng_1,Giá_trị_sai_1),Giá_trị_sai);

Hoặc

=IF(Điều_Kiện,Giá_trị_đúng,IF(Điều_Kiện_1,Giá_trị_đúng_2,Giá_trị_sai_2));