Excel cơ bản – Hàm điều khiển IF và cách sử dụng – Trường THPT Nguyễn Trãi
Thao giảng chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20-10
Hưởng ứng phong trào gạt lúa giúp dân của Đoàn trường Nguyễn Trãi
Thông báo
Truyền thông phòng, chống tệ nạn mại dâm và cách phòng ngừa tệ nạn mại dâm trong học đường.
Khai giảng năm học mới 2017-2018
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM lần thứ 53 – Trường THPT Nguyễn Trãi
Thông báo danh sách học sinh năm học 2017-2018
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI TỔ CHỨC LỄ TUYÊN DƯƠNG, KHEN THƯỞNG
Hội khóa 20, 25 năm ngày ra trường
Thông báo

Excel cơ bản – Hàm điều khiển IF và cách sử dụng

Excel là môn học tương đối phức tạp cho các bạn mới học, tuy nhiên đọc đến bài này các bạn đã hình dung ra được cách mà Excel thực hiện các phép tính và hiển thị nó ra thế nào. Một phần khiến Excel trở thành khó nhằn với người học là các hàm quá phức tạp. Và phức tạp nhất và hay dùng nhất là hàm IF. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu cách thức hoạt động của hàm IF và sử dụng hàm IF để giải quyết bài toán như thế nào.

Cấu trúc: = IF(Biểu thức logic, Giá trị trả về khi biểu thức logic đúng, Giá trị trả về khi biểu thức logic sai)

Giải thích: Hàm if về ý nghĩa sử dụng gần giống với câu lệnh if trong Pascal nhưng ở đó là câu lệnh còn đây là hàm.

Hàm if chia sự việc cần giải quyết làm 2 hướng, nó dựa trên Biểu thức logic(đối số thứ 1) để quyết định sẽ theo hướng nào.

Nếu Biểu thức logic đúng thì hàm sẽ trả về giá trị là đối số thứ 2 – Giá trị trả về khi biểu thức logic đúng

Nếu Biểu thức logic đúng thì hàm sẽ trả về giá trị là đối số thứ 3 – Giá trị trả về khi biểu thức logic sai

Chúng ta cùng làm những ví dụ để thực hành những điều trên

Ví dụ 1: Ta sẽ thông báo cho thí sinh biết: nếu tổng điểm thi tuyển sinh lớn hơn hoặc bằng 32.5 thì đỗ còn lại là trượt

Ta cùng phân tích:

Hướng giải quyết ở đây là đỗ hoặc trượt, điều kiện để lựa chọn đó là tổng điểm thi >=32.5 hay không?

Vậy ta có thể xác định các đối số như sau:

Giả sử tổng điểm thi tuyển sinh được đặt tại ô E3;

Đối số 1: E3 >= 32

Đối số 2: Đỗ

Đối số 3: Trượt

Từ đó ta thay vào hàm IF như sau:  =IF(E3>=32.5,”Đỗ“, “Trượt“)

Trong bài sau chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu cách sử dụng hàm IF để giải quyết bài toán có nhiều lựa chọn như bài toán xét học lực cho học sinh (Giỏi, khá, trung bình, yếu, kém).

1 comment