Excel cơ bản – Hàm logic – Trường THPT Nguyễn Trãi
Thông báo khẩn
Thông báo
Thông báo danh sách lớp 11, 12 năm học 2018 – 2019
20 năm ngày gặp lại
Thông báo điểm chuẩn tuyển sinh vào 10 THPT năm 2018-2019
LỊCH THI THỬ THPTQG LẦN 3 NĂM HỌC 2017-2018
Lễ kỷ niệm 87 năm ngày thành lập đoàn TNCSHCM
Thao giảng chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8-3-2018
Tư vấn hướng nghiệp nghề cho học sinh năm 2018
Nhộn nhịp đón xuân mậu tuất 2018

Excel cơ bản – Hàm logic

Trong phần mềm xử lý số liệu như Excel thì hàm không thể bỏ qua đó là các hàm logic OR, AND, NOT. Sử dụng thành thạo các hàm logic sẽ giúp chúng ta giải quyết các bài toán phức tạp như có nhiều điều kiện ràng buộc trong bài toán

1. Hàm NOT

+ Cấu trúc: =NOT(Đối số)

+ Ý nghĩa: Hàm trả về giá trị phủ định của đối số

+ Đối số là hằng, biến hoặc biểu thức logic

Ví dụ:

=NOT(False) trả về giá trị True;

=NOT(2>3) – Trả về giá trị True (Vì 2>3 có gia trị False )

2. Hàm OR

+ Cấu trúc: =OR(Danh sách đối số)

+ Ý nghĩa: Hàm trả về giá trị TRUE – Nếu tất một trong các đối số có giá trị True

Hàm trả về giá trị FALSE – Nếu tất cả các đối số có giá trị False

+ Đối số là hằng, biến hoặc biểu thức logic, các đối số phân biệt với nhau bằng dấu phẩy

Ví dụ:

=OR(True,False) – trả về giá trị True;

=OR(False,False) – trả về giá trị False

=OR(2>3,2>1) – Trả về giá trị True

3. Hàm AND

+ Cấu trúc: =AND(Danh sách đối số)

+ Ý nghĩa: Hàm trả về giá trị FALSE – Nếu tất một trong các đối số có giá trị False

Hàm trả về giá trị TRUE – Nếu tất cả các đối số có giá trị True

+ Đối số là hằng, biến hoặc biểu thức logic, các đối số phân biệt với nhau bằng dấu phẩy

Ví dụ:

=AND(True,False) – trả về giá trị False;

=OR(True,True) – trả về giá trị True

=AND(2>3,2>1) – Trả về giá trị False