Excel cơ bản – Hàm logic – Trường THPT Nguyễn Trãi
Thông báo
Thông báo
Tổ chức lễ giáng sinh năm 2017 cho học sinh công giáo
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2018
CHƯƠNG TRÌNH GẶP MẶT CCB, CBGV CÙNG THÂN NHÂN TẠI NGŨ
Thông báo
THAO GIẢNG CHÀO MỪNG 35 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIÊN NAM 20-11
Thao giảng chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20-10
Hưởng ứng phong trào gạt lúa giúp dân của Đoàn trường Nguyễn Trãi
Thông báo

Excel cơ bản – Hàm logic

Trong phần mềm xử lý số liệu như Excel thì hàm không thể bỏ qua đó là các hàm logic OR, AND, NOT. Sử dụng thành thạo các hàm logic sẽ giúp chúng ta giải quyết các bài toán phức tạp như có nhiều điều kiện ràng buộc trong bài toán

1. Hàm NOT

+ Cấu trúc: =NOT(Đối số)

+ Ý nghĩa: Hàm trả về giá trị phủ định của đối số

+ Đối số là hằng, biến hoặc biểu thức logic

Ví dụ:

=NOT(False) trả về giá trị True;

=NOT(2>3) – Trả về giá trị True (Vì 2>3 có gia trị False )

2. Hàm OR

+ Cấu trúc: =OR(Danh sách đối số)

+ Ý nghĩa: Hàm trả về giá trị TRUE – Nếu tất một trong các đối số có giá trị True

Hàm trả về giá trị FALSE – Nếu tất cả các đối số có giá trị False

+ Đối số là hằng, biến hoặc biểu thức logic, các đối số phân biệt với nhau bằng dấu phẩy

Ví dụ:

=OR(True,False) – trả về giá trị True;

=OR(False,False) – trả về giá trị False

=OR(2>3,2>1) – Trả về giá trị True

3. Hàm AND

+ Cấu trúc: =AND(Danh sách đối số)

+ Ý nghĩa: Hàm trả về giá trị FALSE – Nếu tất một trong các đối số có giá trị False

Hàm trả về giá trị TRUE – Nếu tất cả các đối số có giá trị True

+ Đối số là hằng, biến hoặc biểu thức logic, các đối số phân biệt với nhau bằng dấu phẩy

Ví dụ:

=AND(True,False) – trả về giá trị False;

=OR(True,True) – trả về giá trị True

=AND(2>3,2>1) – Trả về giá trị False