Excel cơ bản – Hàm về thời gian cơ bản – Trường THPT Nguyễn Trãi
Thông báo khẩn
Thông báo
Thông báo danh sách lớp 11, 12 năm học 2018 – 2019
20 năm ngày gặp lại
Thông báo điểm chuẩn tuyển sinh vào 10 THPT năm 2018-2019
LỊCH THI THỬ THPTQG LẦN 3 NĂM HỌC 2017-2018
Lễ kỷ niệm 87 năm ngày thành lập đoàn TNCSHCM
Thao giảng chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8-3-2018
Tư vấn hướng nghiệp nghề cho học sinh năm 2018
Nhộn nhịp đón xuân mậu tuất 2018

Excel cơ bản – Hàm về thời gian cơ bản

Excel là phần mềm hỗ trợ việc tính toán và xử lý dữ liệu ở nhiều loại công việc khác nhau, trong bài này chúng ta cùng nhau tìm hiểu về các hàm xử lý thời gian:

1. Hàm lấy ngày giờ hệ thống : Now

+ Cấu trúc: =NOW()

+ Hàm trả về thời gian thực (thời gian hiện tại)

Ví dụ: tại ô A1 các bạn gõ: =NOW() và nhấn Enter thì hệ thống sẽ trả về kết quả dạng như: 10/07/2016  8:39:53 SA

2. Hàm tạo cấu trúc ngày giờ từ các tham số ngày, tháng, năm đã biết: DATE

+ Cấu trúc: =DATE(năm, tháng, ngày)

+ Hàm trả về ngày giờ theo định dạng hệ thống từ các tham số đã cho

Ví dụ: Tại ô A2 bạn gõ: =DATE(2016,7,10) và nhấn Enter thì hệ thống sẽ trả về kết quả :

– 7/10/2016 – Nếu hệ thống định dạng ngày giờ kiểu M/d/yyyy

-10/ 7/2016 – Nếu hệ thống định dạng ngày giờ kiểu d/M/yyyy

3. Hàm lấy giá trị ngày từ dữ liệu ngày tháng năm cho trước: DAY

+ Cấu trúc hàm: =DAY(Ngày-tháng-năm);

+ Hàm  trả về giá trị ngày tương ứng.

+ Ví dụ: Tại ô A3 bạn nhập:  =DAY(DATE(2016,7,10)) Hệ thống sẽ trả về kết quả: 10

4. Hàm lấy giá trị tháng từ dữ liệu ngày tháng năm cho trước: MONTH

+ Cấu trúc hàm: =MONTH(Ngày-tháng-năm);

+ Hàm  trả về giá trị tháng tương ứng.

+ Ví dụ: Tại ô A3 bạn nhập:  =MONTH(DATE(2016,7,10)) Hệ thống sẽ trả về kết quả: 7

5. Hàm lấy giá trị tháng từ dữ liệu ngày tháng năm cho trước: YEAR

+ Cấu trúc hàm: =YEAR(Ngày-tháng-năm);

+ Hàm  trả về giá trị năm tương ứng.

+ Ví dụ: Tại ô A3 bạn nhập:  =YEAR(DATE(2016,7,10)) Hệ thống sẽ trả về kết quả: 7

6. Lấy số ngày trong 1 khoảng thời gian: 

Kết quả này không cần dùng đến các hàm thời gian mà chỉ cần lấy giá trị thời gian sau trừ đi giá trị thời gian trước.

Ví dụ: tại ô A1 có thời gian là : 7/10/2016, tại ô A2 có thời gian là: 7/20/2016 (thời gian được định dạng là M/d/yyyy)

thì muốn lấy số ngày trong khoảng đó: Tại ô A3 ta nhập: = A2 – A1; kết quả trả về là 10;

Lưu ý: trong phần này hệ thống sẽ tự tính toán số ngày nhuận trong tháng.