Excel cơ bản – Hàm về thời gian cơ bản – Trường THPT Nguyễn Trãi
Lễ kỷ niệm 87 năm ngày thành lập đoàn TNCSHCM
Thao giảng chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8-3-2018
Tư vấn hướng nghiệp nghề cho học sinh năm 2018
Nhộn nhịp đón xuân mậu tuất 2018
Tết yêu thương 2018
Hội thi gói báng chưng”Tết yêu thương”
Lễ sơ kết học kỳ I năm học 2017 – 2018
Ngoại khóa tuyên truyền về Pháp lệnh 16 của UBTVQH và Nghị định 36 của Thủ tướng Chính phủ
Thông báo
Thông báo

Excel cơ bản – Hàm về thời gian cơ bản

Excel là phần mềm hỗ trợ việc tính toán và xử lý dữ liệu ở nhiều loại công việc khác nhau, trong bài này chúng ta cùng nhau tìm hiểu về các hàm xử lý thời gian:

1. Hàm lấy ngày giờ hệ thống : Now

+ Cấu trúc: =NOW()

+ Hàm trả về thời gian thực (thời gian hiện tại)

Ví dụ: tại ô A1 các bạn gõ: =NOW() và nhấn Enter thì hệ thống sẽ trả về kết quả dạng như: 10/07/2016  8:39:53 SA

2. Hàm tạo cấu trúc ngày giờ từ các tham số ngày, tháng, năm đã biết: DATE

+ Cấu trúc: =DATE(năm, tháng, ngày)

+ Hàm trả về ngày giờ theo định dạng hệ thống từ các tham số đã cho

Ví dụ: Tại ô A2 bạn gõ: =DATE(2016,7,10) và nhấn Enter thì hệ thống sẽ trả về kết quả :

– 7/10/2016 – Nếu hệ thống định dạng ngày giờ kiểu M/d/yyyy

-10/ 7/2016 – Nếu hệ thống định dạng ngày giờ kiểu d/M/yyyy

3. Hàm lấy giá trị ngày từ dữ liệu ngày tháng năm cho trước: DAY

+ Cấu trúc hàm: =DAY(Ngày-tháng-năm);

+ Hàm  trả về giá trị ngày tương ứng.

+ Ví dụ: Tại ô A3 bạn nhập:  =DAY(DATE(2016,7,10)) Hệ thống sẽ trả về kết quả: 10

4. Hàm lấy giá trị tháng từ dữ liệu ngày tháng năm cho trước: MONTH

+ Cấu trúc hàm: =MONTH(Ngày-tháng-năm);

+ Hàm  trả về giá trị tháng tương ứng.

+ Ví dụ: Tại ô A3 bạn nhập:  =MONTH(DATE(2016,7,10)) Hệ thống sẽ trả về kết quả: 7

5. Hàm lấy giá trị tháng từ dữ liệu ngày tháng năm cho trước: YEAR

+ Cấu trúc hàm: =YEAR(Ngày-tháng-năm);

+ Hàm  trả về giá trị năm tương ứng.

+ Ví dụ: Tại ô A3 bạn nhập:  =YEAR(DATE(2016,7,10)) Hệ thống sẽ trả về kết quả: 7

6. Lấy số ngày trong 1 khoảng thời gian: 

Kết quả này không cần dùng đến các hàm thời gian mà chỉ cần lấy giá trị thời gian sau trừ đi giá trị thời gian trước.

Ví dụ: tại ô A1 có thời gian là : 7/10/2016, tại ô A2 có thời gian là: 7/20/2016 (thời gian được định dạng là M/d/yyyy)

thì muốn lấy số ngày trong khoảng đó: Tại ô A3 ta nhập: = A2 – A1; kết quả trả về là 10;

Lưu ý: trong phần này hệ thống sẽ tự tính toán số ngày nhuận trong tháng.