Excel cơ bản – Hàm xử lý chuỗi, ứng dụng và cách sử dụng – Trường THPT Nguyễn Trãi
Thông báo
Thông báo
Tổ chức lễ giáng sinh năm 2017 cho học sinh công giáo
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2018
CHƯƠNG TRÌNH GẶP MẶT CCB, CBGV CÙNG THÂN NHÂN TẠI NGŨ
Thông báo
THAO GIẢNG CHÀO MỪNG 35 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIÊN NAM 20-11
Thao giảng chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20-10
Hưởng ứng phong trào gạt lúa giúp dân của Đoàn trường Nguyễn Trãi
Thông báo

Excel cơ bản – Hàm xử lý chuỗi, ứng dụng và cách sử dụng

Excel là công cụ xử lý bảng tính nhanh, hiệu quả với khả năng xử lý được nhiều công việc, tuy nhiên chúng ta ngoài việc học được nhiều hàm thì việc vận dụng nó như thế nào thì lại phụ thuộc vào khả năng của mỗi người.

Ví dụ bài toán nhận diện mặt hàng thông qua mã: Mặt hàng Dưa hấu có mã như sau: HX010291

mã đó được quy ước như sau: H: dưa hấu; X: vỏ xanh; 01: Số lô; 0219 là mã của mỗi quả. Vậy có cách nào để xác định mỗi thành phần trong mã hàng trên?

Trong phạm bài này chúng ta cùng nhau tìm hiểu về hàm xử lý chuỗi (xâu – text) cơ bản trong excel

 Để thuận tiện trong việc viết hàm ta giả sử mã hàng được đặt tại ô A10 là: HX010291

1. Hàm LEFT

+ Cấu trúc: =LEFT(text,n)

+ Ý nghĩa: Hàm trả về n ký tự bên trái chuỗi text

+ Tham số: Text là hằng xâu, hoặc địa chỉ ô chứa xâu; n – số nguyên, là số lượng ký tự muốn lấy

Ví dụ:

=LEFT(A10,1) – trả về ký tự “H”;

Nếu các bạn kết hợp với hàm IF thì ta sẽ có tên của mặt hàng như sau

=IF(Left(A10,1)=”H”,”Dưa hấu”,””)

Có một cách khác hiệu quả hơn đối với trường hợp nhiều loại mặt hàng khác nhau đó là dùng hàm HLOOKUP hoặc VLOOKUP, chúng ta sẽ xét trong những bài tiếp theo

2. Hàm RIGHT

+ Cấu trúc: =RIGHT(text,n)

+ Ý nghĩa: Hàm trả về n ký tự bên phải chuỗi text

+ Tham số: Text là hằng xâu, hoặc địa chỉ ô chứa xâu; n – số nguyên, là số lượng ký tự muốn lấy

Ví dụ:

=RIGHT(A10,4) – trả về ký tự “0291”;

Nếu các bạn muốn tăng mã tự động cho sản phẩm tiếp theo thì ta làm như sau:

=VALUE(RIGHT(A10,4))+1; kết quả nhận được là 292

2. Hàm MID

+ Cấu trúc: =MID(text,n,m)

+ Ý nghĩa: Hàm trả về m ký tự bắt đầu từ vị trí thứ n trong chuỗi text

+ Tham số: Text là hằng xâu, hoặc địa chỉ ô chứa xâu; m – số nguyên, là số lượng ký tự muốn lấy; n là vị trí bắt đầu của chuỗi con cần lấy ra. (Ký tự đầu tiên trong chuỗi được đánh số là 1)

Ví dụ:

=MID(A10,3,2) – trả về ký tự “01”;

Trong bài tiếp theo chúng ta cùng nhau vận dụng các hàm đã biết vào việc xử lý bài toán thống kê mặt hàng bán được và mặt hàng tồn kho.