Trường THPT Nguyễn Trãi – Xã Hòa Bình – Huyện Vũ Thư – Tỉnh Thái Bình

Trường được thành lập từ năm 1965, đến năm 2015 được tròn 50 năm.

Phụ trách trường - Phó hiệu trưởng: ThS. Đào Thị Tố Hoa

Phó hiệu trưởng: ThS. Nguyễn Thị Huệ

Chủ tịch công đoàn: Nguyễn Thị Bích Hằng

Bí thư Đoàn thanh niên: Thầy Vũ Văn Đắc

Thư ký HĐ: Cô Phạm Thị Hương

Tổng số cán bộ, giáo viên, công nhân viên: 107

Tổng số lớp học: 42

Tổng số học sinh: 1891.

Trường có 5 phòng máy tính (150 máy tính được kết nối mạng Internet)

Địa chỉ email: nguyentraitb@gmail.com

Số điện thoại: 02273.826.284

Video giới thiệu về nhà trường