Giới thiệu – Trường THPT Nguyễn Trãi

Giới thiệu

Trường THPT Nguyễn Trãi – Xã Hòa Bình – Huyện Vũ Thư – Tỉnh Thái Bình

Trường được thành lập từ năm 1965, đến năm 2015 được tròn 50 năm.

Hiệu trưởng: ThS. Phạm Xuân Lan

Phó hiệu trưởng: Cô Đào Thị Tố Hoa

Chủ tịch Công đoàn: Cô Nguyễn Thị Huệ

Bí thư Đoàn thanh niên: Cô Dương Thị Lanh

Tổng số cán bộ, giáo viên, công nhân viên: 107

Tổng số lớp học: 42

Tổng số học sinh: 1922.

Trường có 5 phòng máy tính (150 máy tính được kết nối mạng Internet)

Địa chỉ email: nguyentraitb@gmail.com

Số điện thoại: 02273.826.284

Video giới thiệu về nhà trường