Wednesday, 21/10/2020 - 23:13|
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Đức Duyến
Tổ trưởng - Phó chủ tịch công đoàn Nguyễn Đức Duyến
Ngày tháng năm sinh 18/08/1973
Giới tính Nam
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Trần Lãm-TPTBình