Sunday, 31/05/2020 - 22:32|
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Bích Hằng
Chủ tịch công đoàn Nguyễn Thị Bích Hằng
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách