Thursday, 01/10/2020 - 04:40|
Thông tin chi tiết:
Ngô Thị Lệ Mỹ
Giáo viên lý Ngô Thị Lệ Mỹ
Ngày tháng năm sinh 21/11/1972
Giới tính Nữ
Địa chỉ Tân Phong/Vũ Thư/TB
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách