Sunday, 17/01/2021 - 01:32|
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Huệ
Phó hiệu trưởng Nguyễn Thị Huệ
Ngày tháng năm sinh 05/05/1977
Giới tính Nữ
Trình độ Thạc sỹ
Thuộc về bộ phận Bna giám hiệu
Địa chỉ Minh Quang-Vũ Thư-TB
Điện thoại 0917705939
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách