Sunday, 17/01/2021 - 01:01|
Thông tin chi tiết:
Vũ Văn Đắc
Tổ trưởng Vũ Văn Đắc
Ngày tháng năm sinh 10/10/1979
Giới tính Nam
Trình độ Đại học
Địa chỉ Tân Hoà-Vũ Thư-TBình
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách