HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TW7- KHOÁ XII – Trường THPT Nguyễn Trãi

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TW7- KHOÁ XII

Chiều ngày 27/08/2018 tại Hội đồng giáo dục trường THPT Nguyễn Trãi.  Đ/c: Bùi Đình  Thương – báo cáo viên đã triển khai nội dung Nghị quyết TW 7- khoá XII và Nghị quyết 23-NQ/TW của bộ chính trị khoá XII .