Hưởng ứng phong trào gạt lúa giúp dân của Đoàn trường Nguyễn Trãi – Trường THPT Nguyễn Trãi

Hưởng ứng phong trào gạt lúa giúp dân của Đoàn trường Nguyễn Trãi

Hưởng ứng phong trào gạt lúa giúp dân của Đoàn trường Nguyễn Trãi.

Để giúp nhân dân khắc phục hậu quả của áp thấp nhiệt đới và chuẩn bị đổi phó với cơn bão số 11. Chiều thứ 7 ngày 14.10. ĐVTN trường Nguyễn Trãi cùng với đoàn xã hòa bình tổ chức chương trình gặt lúa giúp dân.

Dưới đây là một số hình ảnh.