Lễ kết nạp đảng viên mới năm 2015 – Trường THPT Nguyễn Trãi

Lễ kết nạp đảng viên mới năm 2015

Ngày 15 tháng 7 năm 2015, Chi bộ trường THPT Nguyễn Trãi đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng tích cực và có nguyện vọng đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Người được vinh dự được đúng trong hàng ngũ của Đảng là đ/c Nguyễn Thị Ngọc Lan – Giáo viên môn Văn.Post was close comment