Ngoại khóa “Pháp luật với người chưa thành niên” – Trường THPT Nguyễn Trãi

Ngoại khóa “Pháp luật với người chưa thành niên”

Ngày 10 tháng 11 năm 2014, Đoàn trường THPT Nguyễn Trãi tổ chức chương trình ngoại khóa “PHÁP LUẬT VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN”.

Chương trình ngoại khóa đã mời đại diện Hội luật gia Thái Bình về tuyên truyền những kiến thức pháp luật đối với học sinh (đối tượng chưa thanh niên).

Tại chương trình ngoại khóa các em học sinh đã được biết nhiều điều được và không được phép đối với lứa tuổi của mình.

 

 

Post was close comment