Nguyễn trãi – Trường THPT Nguyễn Trãi
Thẻ NGUYỄN TRÃI:
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Nguyễn Trãi lần thứ 52

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Nguyễn Trãi lần thứ 52

Sáng ngày 27 tháng 8 năm 2016, Được sự cho phép của Ban chi ủy, ban giám hiệu nhà trường, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Nguyễn Trãi long trọng tổ chức “Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Nguyễn Trãi” lần thứ 52, nhiệm kỳ 2016- 2017.

BÀI TẬP ĐẠI SỐ TỔ HỢP

BÀI TẬP ĐẠI SỐ TỔ HỢP Giáo viên: Giang Xuân Chiêm TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI   Bài 1. Từ các số 0,1,2,3,4,5,6,7 lập được bao nhiêu số có 5 chữ số đôi một khác nhau. Bài 2. Từ các số 1,2,3,4,5,6 thiết lập được tất cả bao nhiêu số có 6 chữ số đôi mộtĐọc thêm