Thư mời các thầy cô tham gia hội cựu giáo chức – Trường THPT Nguyễn Trãi

Thư mời các thầy cô tham gia hội cựu giáo chức

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI- BAN LIÊN LẠC        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI CỰU GIÁO CHỨC                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THƯ MỜI

Kính gửi: Các đồng chí cán bộ quản lý, thầy giáo, cô giáo, nhân viên có thời gian công tác tại trường THPT Nguyễn Trãi, Vũ Thư, Thái Bình đã nghỉ hưu.

 

Căn cứ điều lệ Hội Cựu giáo chức tỉnh Thái Bình, thể theo nguyện vọng của đông đảo đội ngũ cán bộ quản lý, thầy giáo,cô giáo, nhân viên đã có thời gian công tác tại trường THPT Nguyễn Trãi nay đã nghỉ hưu. Được sự thống nhất giữa Ban Giám hiệu và Ban chấp hành Công đoàn trường THPT Nguyễn Trãi với Ban liên lạc Hội Cựu giáo chức trường THPT Nguyễn, được sự chỉ đạo của Hội CGC tỉnh Thái Bình, hội Cựu giáo chức trường THPT Nguyễn Trãi được thành lập và tổ chức Đại hội toàn thể hội viên lần thứ Nhất nhiệm kỳ 2014 – 2019.

           Thời gian Đại hội:  7h30 ngày 02 tháng 11 năm 2014.

  Địa điểm: Tại trường THPT Nguyễn Trãi, Vũ Thư, Thái Bình.

Trường THPT Nguyễn Trãi và Ban liên lạc Hội Cựu giáo chức trường THPT Nguyễn Trãi trân trọng kính mời các đồng chí cán bộ quản lý, các thầy cô giáo, các đồng chí nhân viên có thời gian công tác tại trường THPT Nguyễn Trãi nay đã nghỉ hưu gia nhập Hội và về dự Đại hội.

                              Chúng tôi xin trân trọng được đón tiếp!

       T/M BAN LIÊN LẠC HỘI CỰC GIÁO CHỨC                                      TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI
                                                                                                                                 
HIỆU TRƯỞNG

                                 (Đã ký)                                                                                         (Đã ký)

                              Hà Văn Kiệm                                                                          Phạm Xuân Lan

Mẫu đơn đăng ký tham gia hội cựu giáo chức:Tải về

 

Post was close comment