Thi thử Đại học lần 1 năm học 2014 – 2015 – Trường THPT Nguyễn Trãi

Thi thử Đại học lần 1 năm học 2014 – 2015

Trường THPT Nguyễn Trãi thông báo.

Nhà trường tổ chức thi khảo sát lớp chọn khối 10 – 11 và thi thử Đại học lần 1 năm học 2014  – 2015 vào chiều thứ 7(17/1/2015) và ngày chủ nhật (18/1/2015). Lịch thi – Đăng ký thi học sinh xem trong file đính kèm.

Tải lịch thi: 

 

Post was close comment