Thông báo – Trường THPT Nguyễn Trãi

Thông báo

Trường THPT NguyễnTrãi thông báo.
Do ảnh hưởng của thời tiết nên khối 12 không kiểm tra được GDQP ngày 27/12/2017.
Nhà trường bố trí kiểm tra GDQP cho khối 12 vào sáng thứ 7 ngày 30/12/2017.
Khối 10, khối 11 học GDQP và kiểm tra vào ngày 28+29/12/2017(Nếu trời mưa sẽ học bù và kiểm tra vào thứ 7 ngày 30/12/2017.
Ngày thứ 7(30/12/2017) toàn trường không học văn hóa để tập trung kiểm tra lấy điểm GDQP.
BGH