Thông báo – Trường THPT Nguyễn Trãi

Thông báo

Trường THPT Nguyễn Trãi thông báo.
1. Nhà trường trả giấy chứng nhận tạm thời và giấy báo điểm THPT Quốc Gia trong 2 ngày 18-19/7/2018. đề nghị các em học sinh mang theo chứng minh thư, thẻ căn cước để nhận.
2. Do điều kiện thời tiết học sinh khối 11, 12 nhận lớp vào thứ 6 ngày 20/07/2018; học sinh khối 10 nhận lớp vào thứ 2 ngày 23/07/2018.

BGH