Thông báo địa chỉ công bố điểm thi THPTQG năm 2017 tỉnh Thái Bình – Trường THPT Nguyễn Trãi

Thông báo địa chỉ công bố điểm thi THPTQG năm 2017 tỉnh Thái Bình

Trường THPT Nguyễn Trãi thông báo địa chỉ công bố điểm thi THPTQG năm 2017 tỉnh Thái Bình.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình sẽ công điểm thi THPT Quốc gia năm 2017 hội đồng thi tỉnh Thái Bình tại các địa chỉ sau:
           116.97.245.34:8080

và:
           116.97.245.38:8080  
    (Học sinh vào trình duyệt web nhập địa chỉ trên và ấn enter, sau đó làm theo hướng dẫn)