Thông báo kết quả thi chọn lớp có đội tuyển xã hội – tự nhiên – Trường THPT Nguyễn Trãi