Thông báo khẩn – Trường THPT Nguyễn Trãi

Thông báo khẩn

Thông báo khẩn.

  1. Ngày mai 17/8/2018(thứ 6) toàn trường nghỉ học để chống bão số 4.
  2. Hội nghị GVCN chuyển sang 9h30 thứ 7( 18/8/2018)

Đề nghị GVCN các lớp thông báo tới toàn thể học sinh của lớp mình.

BGH