Thông báo xét tuyển viên chức – Trường THPT Nguyễn Trãi

Thông báo xét tuyển viên chức

Thông báo xét tuyển viên chức các môn Toán, GDCD, Hóa học, Kỹ thuật công nghiệp.

Năm học 2017-2018 Trường THPT Nguyễn Trãi thiếu 4 biên chế viên chức môn Toán, GDCD, Hóa học, kỹ thuật công nghiệp(do có viên chức nghỉ hưu).

Hội đồng xét tuyển viên chức Trường THPT Nguyễn Trãi thông báo giáo viên nào có nguyện vọng muốn về giảng dạy tại trường từ năm học 2017-2018 nộp hồ sơ đăng ký dự khảo sát từ ngày 1 đến ngày 15/3/2017.

– Thời gian khảo sát từ 15/3 đến 25/3/2017.

– Nội dung khảo sát theo phân phối chương trình năm học.

– Bài khảo sát: 1 tự chọn – 1 theo yêu cầu của nhà trường.

Nếu đáp ứng yêu cầu nhà trường sẽ ký tiếp nhận chuyển vùng theo quy định.

 

Hiệu trưởng

Phạm Xuân Lan