Thông báo về việc học QPAN năm học 2015 – 2016 – Trường THPT Nguyễn Trãi

Thông báo về việc học QPAN năm học 2015 – 2016

Ngày 1/2/2016, Ban giám hiệu nhà trường thông báo:

Do điều kiện thời tiết xấu nên tuần học giáo dục quốc phòng an ninh năm học 2015 – 2016 tạm hoãn lại và chuyển sang học văn hóa từ ngày 2/2/2016.

Chiều ngày 1/2/2016 toàn trường nghỉ học.

BAN GIÁM HIỆU