Thông báo về việc lấy phiếu báo điểm thi THPT – Trường THPT Nguyễn Trãi