Thư viện ảnh – Trường THPT Nguyễn Trãi

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh, trình diễn các ảnh đặc sắc về các hoạt động của nhà trường