Monday, 30/03/2020 - 20:39|
Thông báo ngày 23/3/2020

Thông báo ngày 23/3/2020

Theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT Thái Bình học sinh khối 10, 11 tiếp tục nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid -19 đến hết ngày 29/03/2020.
Thông báo 28/2/2020

Thông báo 28/2/2020

Theo thông báo số 157/TB- SGD& ĐT của Sở GD&ĐT Thái Bình ngày 28/2/2020, trường THPT Nguyễn Trãi tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid -19 từ ngày 02/03/2020 đến ngày 8/03/2020.