Tuesday, 24/05/2022 - 00:22|
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Excel cơ bản – Bài tập xếp học lực bằng hàm IF

Trong Excel có rất nhiều hàm khác nhau, vì thế có những bài toán có thể giải bằng nhiều cách – sử dụng nhiều hàm khác nhau. Quan trọng là bài giải quyết bài toán đó như thế nào, độ phức tạp có cao hay không. Khi học, bạn nên sử dụng các phương pháp khác nhau để tăng thêm vốn hiểu biết cho bạn.

Như đã nêu trong bài trước  chúng ta đã tìm hiểu về hàm IF, trong phạm vi bài này chúng ta cùng sử dụng hàm if và hàm round để giải quyết bài toán:

Bài tập Excel cơ bản

Trong ý 1 các bạn trình bày như hình vẽ.

Ý 2: Tính điểm trung bình dựa vào công thức đã cho. Tại ô K5 ta nhập như sau: =ROUND((E5+F5+G5+(H5+I5)*2+J5*3)/10,1)

Sau đó các bạn sử dụng lệnh Copy-Paste cho các ô còn lại trong cột ĐIỂM TBM.

Y 3: Xếp loại học lực:

Xem lại Cấu trúc hàm If: = IF(Biểu thức logic, Giá trị trả về khi biểu thức logic đúng, Giá trị trả về khi biểu thức logic sai)

Trước khi làm chúng ta cùng phân tích để có hướng giải quyết các bài toán tương tự:

Bài toán xếp loại học lực có 5 nhánh: Giỏi, Khá, Trung Bình, Yếu, Kém mà hàm If chỉ xét được bài toán có 2 nhánh: Đúng/Sai. Vậy phải làm thế nào?

Các bạn không phải quá lo lắng, vì chúng ta có thể biến hình từ 5 nhánh về 2 nhánh như sau:

1. Nếu TBM>=8 thì đạt loại Giỏi ngược lại thì các trường hợp còn lại (Khá, Trung Bình, Yếu, Kém)

2. Nếu TBM>=6.5 thì đạt loại Khá ngược lại thì các trường hợp còn lại (Trung Bình, Yếu, Kém).

các trường hợp còn lại ta cũng xét tương tự.

Mục 2 ở trên chính là các trường hợp còn lại của mục 1.

Và cuối cùng chúng ta có hàm như sau:

Tại ô L5 ta nhập: =IF(K5>=8,”Giỏi”,IF(K5>=6.5,”Khá”,IF(K5>=5,”Tr.Bình”,IF(K5>=3.5;”Yếu”,”Kém”))))

Tóm lại: Chúng ta kết hợp các hàm IF với nhau, các đối số của hàm if có thể là một hàm If khác (If lồng nhau), ví dụ:

=IF(Điều_Kiện,IF(Điều_Kiện_1,Giá_trị_đúng_1,Giá_trị_sai_1),Giá_trị_sai);

Hoặc

=IF(Điều_Kiện,Giá_trị_đúng,IF(Điều_Kiện_1,Giá_trị_đúng_2,Giá_trị_sai_2));


Nguồn:thptnguyentrai.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết