Tuesday, 24/05/2022 - 00:55|
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Excel cơ bản – Hàm logic

Trong phần mềm xử lý số liệu như Excel thì hàm không thể bỏ qua đó là các hàm logic OR, AND, NOT. Sử dụng thành thạo các hàm logic sẽ giúp chúng ta giải quyết các bài toán phức tạp như có nhiều điều kiện ràng buộc trong bài toán 1. Hàm NOT +Đọc thêm

Trong phần mềm xử lý số liệu như Excel thì hàm không thể bỏ qua đó là các hàm logic OR, AND, NOT. Sử dụng thành thạo các hàm logic sẽ giúp chúng ta giải quyết các bài toán phức tạp như có nhiều điều kiện ràng buộc trong bài toán

1. Hàm NOT

+ Cấu trúc: =NOT(Đối số)

+ Ý nghĩa: Hàm trả về giá trị phủ định của đối số

+ Đối số là hằng, biến hoặc biểu thức logic

Ví dụ:

=NOT(False) trả về giá trị True;

=NOT(2>3) – Trả về giá trị True (Vì 2>3 có gia trị False )

2. Hàm OR

+ Cấu trúc: =OR(Danh sách đối số)

+ Ý nghĩa: Hàm trả về giá trị TRUE – Nếu tất một trong các đối số có giá trị True

Hàm trả về giá trị FALSE – Nếu tất cả các đối số có giá trị False

+ Đối số là hằng, biến hoặc biểu thức logic, các đối số phân biệt với nhau bằng dấu phẩy

Ví dụ:

=OR(True,False) – trả về giá trị True;

=OR(False,False) – trả về giá trị False

=OR(2>3,2>1) – Trả về giá trị True

3. Hàm AND

+ Cấu trúc: =AND(Danh sách đối số)

+ Ý nghĩa: Hàm trả về giá trị FALSE – Nếu tất một trong các đối số có giá trị False

Hàm trả về giá trị TRUE – Nếu tất cả các đối số có giá trị True

+ Đối số là hằng, biến hoặc biểu thức logic, các đối số phân biệt với nhau bằng dấu phẩy

Ví dụ:

=AND(True,False) – trả về giá trị False;

=OR(True,True) – trả về giá trị True

=AND(2>3,2>1) – Trả về giá trị False

 


Nguồn:thptnguyentrai.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết