BÀI TẬP ĐẠI SỐ TỔ HỢP Giáo viên: Giang Xuân Chiêm TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI   Bài 1. Từ các số 0,1,2,3,4,5,6,7 lập được bao nhiêu số có 5 chữ số đôi một khác nhau. Bài 2. Từ các số 1,2,3,4,5,6 thiết lập được tất cả bao nhiêu số có 6 chữ số đôi mộtĐọc thêm