Tri ân Ngày Thương binh – Liệt sỹ – Trường THPT Nguyễn Trãi

Tri ân Ngày Thương binh – Liệt sỹ

Đất nước ta, với bề dày bốn ngàn năm là lịch sử dựng nước và giữ nước. Những người con ưu tú của đất mẹ anh hùng đã luôn một lòng quyết bảo vệ Tổ quốc, gìn giữ bờ cõi non sông đất nước. Đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trở thành những bài ca bất tử của những người con ưu tú, bất khuất, kiên cường đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do cho dân tộc, vì sự toàn vẹn lãnh thổ. Truyền thống ngàn đời của dân tộc – đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” “Ăn quả nhớ người trồng cây”… đã trở thành một trong những nội dung cơ bản trong kho tàng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Truyền thống đó đã hun đúc lên khí phách con người Việt Nam trọng đạo lý, luôn tỏ lòng hiếu nghĩa bác ái,khắc ghi những công lao to lớn của thế hệ cha anh đi trước. Đó là những anh hùng liệt sỹ, những thương binh, bệnh binh đã không tiếc máu xương chiến đấu cho độc lập dân tộc, đến ngày hôm nay, những thương binh “tàn nhưng không phế” vẫn là những chiến sỹ kiên trung trên mặt trận xây dựng quê hương đất nước.

Hôm nay Thày và trò học sinhTrường THPT Nguyễn Trãi đã đến dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại đài tưởng niệm huyện Vũ Thư.

dưới đây là một số hình ảnh

 

Hiển thị IMG_1031.JPG

Hiển thị IMG_1032.JPG

Hiển thị IMG_1033.JPG

Hiển thị IMG_1034.JPG

Hiển thị IMG_1038.JPG

Hiển thị IMG_1039.JPG