Tuesday, 06/12/2022 - 03:29|
Xem hiện vật – khi bán hàng

Xem hiện vật – khi bán hàng

Cô gái bán hàng ở siêu thị nhỏ ngoài phố để ý đến anh chàng làm nghề lập trình suốt ngày đầu bù tóc rối. Một hôm, anh ta đến và lấy ít đĩa CD đặt tại quầy thanh toán. “Anh này, anh có máy tính không?” “Có chứ”. “Vậy nó đâu rồi?” “Tôi đểĐọc thêm