Sunday, 05/12/2021 - 01:56|
Thông báo ngày 23/3/2020

Thông báo ngày 23/3/2020

Theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT Thái Bình học sinh khối 10, 11 tiếp tục nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid -19 đến hết ngày 29/03/2020.