Thursday, 29/09/2022 - 17:57|
Đề kiểm tra học kì 2 năm học 2020-2021

Đề kiểm tra học kì 2 năm học 2020-2021

Nhà trường thông báo đường link bài kiểm tra học kì 2 năm học 2020 - 2021. Các em học sinh dùng máy tính, điện thoại truy cập internet để vào làm bài.Chúc các em bình tĩnh tự tin, làm bài tốt!